Ogólne warunki sprzedaży

KLEA SAS Spółka z kapitałem 5000 euro, zarejestrowana w RCS pod numerem 828 715 854 z siedzibą przy 9 rue des flots bleus 13007 Marsylia

Artykuł 1: przedmiot

Niniejsze warunki regulują sprzedaż przez firmę KLEA, której celem jest sprzedaż artykułów higienicznych dla kobiet.

Artykuł 2 - Cena

Ceny naszych produktów są podane w euro, wszystkie podatki, o ile nie wskazano inaczej i z wyłączeniem kosztów przetwarzania i wysyłki. 

W przypadku zamówienia do kraju innego niż Francja metropolitalna jesteś importerem danego produktu(ów). Opłaty celne lub inne podatki lokalne lub cła importowe lub podatki stanowe mogą być płatne. Za te prawa i kwoty nie odpowiada KLEA SAS. Koszty te zostaną poniesione przez Ciebie i są Twoją wyłączną odpowiedzialnością, zarówno w zakresie deklaracji, jak i płatności na rzecz właściwych władz i organów w Twoim kraju. Radzimy zapytać o te aspekty swoje władze lokalne. 

Wszystkie zamówienia, niezależnie od ich pochodzenia, są płatne w euro.  

KLEA SAS zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, ale produkt zostanie zafakturowany na podstawie ceny obowiązującej w momencie zatwierdzenia zamówienia i w zależności od dostępności. 

Produkty pozostają własnością KLEA SAS do czasu pełnej zapłaty ceny.  

Z chwilą fizycznego wejścia w posiadanie zamówionych produktów ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi automatycznie.

Artykuł 3 - Zamówienia

Zamówienia składane są w Internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.louloucup.com

Informacje o umowie są przedstawione w języku francuskim i zostaną potwierdzone najpóźniej w momencie zatwierdzenia zamówienia.  

KLEA SAS zastrzega sobie prawo do nierejestrowania płatności i nie potwierdzania zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w szczególności w przypadku problemów z dostawą lub trudności z otrzymanym zamówieniem. 

Artykuł 4 - Zatwierdzenie zamówienia

Każde zamówienie pojawiające się na stronie www.louloucup.com oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, bez wyjątków lub zastrzeżeń.  

Wszystkie dostarczone dane i zarejestrowane potwierdzenie będą stanowić dowód transakcji. 

Oświadczasz, że jesteś tego w pełni świadomy.  

Potwierdzenie zamówienia będzie warte podpisu i akceptacji przeprowadzonych operacji.  

Otrzymasz podsumowanie informacji o Twoim zamówieniu i niniejszych Ogólnych Warunkach. przez Twój adres e-mail z potwierdzeniem zamówienia. 

Artykuł 5 - Płatność

Fakt zatwierdzenia zamówienia oznacza dla Ciebie obowiązek zapłaty wskazanej ceny.  

Płatność za zakupy dokonywana jest kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu Shopify.

Artykuł 6 - Wystąpienie

Ze względu na charakter produktu jakim jest produkt do higieny intymnej zwroty produktu nie będą przyjmowane. Jeśli napotkasz problem, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem pod następującym adresem e-mail witam@louloucup.com a my dołożymy wszelkich starań, aby go rozwiązać.

Artykuł 7- Dostępność

Nasze produkty oferowane są tak długo, jak są widoczne na naszej stronie www.louloucup.com oraz w granicach dostępnych stanów magazynowych.
W przypadku niedostępności produktu po złożeniu zamówienia, powiadomimy Cię e-mailem. Twoje zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie zostanie wykonane żadne obciążenie bankowe.  

Artykuł 8 - Dostawa

Produkty są dostarczane na adres dostawy wskazany podczas procesu zamawiania, w terminie wskazanym na stronie weryfikacji zamówienia. 

W przypadku opóźnienia w wysyłce zostanie wysłany e-mail z informacją o możliwej konsekwencji wskazanego Ci terminu dostawy.  

Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku opóźnionej dostawy, istnieje możliwość anulowania zamówienia na zasadach określonych w art. L 138-2 Kodeksu konsumenckiego. Jeśli w międzyczasie otrzymasz produkt, zwrócimy go i koszty transportu zgodnie z warunkami art. L 138-3 Kodeksu konsumenckiego. 

W przypadku dostawy przez przewoźnika firma KLEA SAS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane wyłącznie niedostępnością klienta po kilku propozycjach terminów. 

Artykuł 9 - Gwarancja

Wszystkie nasze wyroby objęte są ustawową gwarancją zgodności oraz gwarancją na wady ukryte, przewidzianą w art. 1641 i nast. Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności sprzedanego towaru może on zostać wymieniony lub zwrócony.  

Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową w ciągu 30 dni od daty dostawy.  

Postanowienia tego artykułu nie uniemożliwiają Ci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w artykule 6. 

Artykuł 10 - odpowiedzialność

Oferowane produkty są zgodne z obowiązującym prawem francuskim. KLEA SAS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodności z ustawodawstwem kraju, w którym produkt jest dostarczany. To do Ciebie należy sprawdzenie z lokalnymi władzami możliwości importu lub korzystania z produktów lub usług, które planujesz zamówić. 

Ponadto KLEA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania zakupionego produktu. 

Wreszcie KLEA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności przerwy w działaniu, wtargnięcie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych. 

Artykuł 11 - Prawo właściwe w przypadku sporów

Językiem tej umowy jest francuski. Te warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu właściwe są sądy francuskie. 

Artykuł 12 - własność intelektualna

Wszystkie elementy witryny www.louloucup.com są i pozostają wyłączną własnością intelektualną firmy KLEA. Nikt nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania, redystrybucji lub używania z jakiegokolwiek powodu, nawet częściowo, elementów witryny, zarówno oprogramowania, obrazu, jak i dźwięku. Wszelkie proste lub hipertekstowe łącza są surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody KLEA SAS.  

Artykuł 13 - Dane osobowe

KLEA zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych osobowych i danych osobowych dotyczących Ciebie. Są one niezbędne do zarządzania Twoim zamówieniem, a także do ulepszania usług i informacji, które Ci przesyłamy.  

Mogą być również wysyłane do firm, które przyczyniają się do tych relacji, takich jak te odpowiedzialne za realizację usług i zamówienia dotyczące zarządzania, realizacji, przetwarzania i płatności.  

Te informacje i dane są również przechowywane w celach bezpieczeństwa, w celu spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych.  

Zgodnie z prawem z dnia 6 stycznia 1978 r. Masz prawo dostępu do danych osobowych i danych osobowych, które Cię dotyczą, ich sprostowania i sprzeciwiania się bezpośrednio na stronie internetowej.